Ketóza, její vliv na zdraví a hubnutí tuku

Co je to ketóza?

Ketóza je stav metabolizmu, při kterém tělo získává většinu energie z ketolátek. K tomu dojde v situaci, kdy se omezí denní příjem sacharidů přijímaných potravou. Stav ketózy se vyskytuje také často v těhotenství, v dětském věku či při hladovění [1]. Vzhledem k tomu, že je snížen příjem sacharidů (u většiny osob je k navození ketózy nutný denní příjem méně než 50 g sacharidů), dojde ke snížení hladiny hormonu inzulínu v krvi a naopak k prudkému nárůstu využití mastných kyselin z tukových zásob organizmu, proto je ketóza dobrá pro hubnutí. Většina z takto uvolněných mastných kyselin se dostává do jater, kde dochází k jejich oxidaci a přeměně na ketolátky. Ty pak zajišťují pokrytí energetických potřeb organizmu.

Je dieta s nízkým obsahem sacharidů vhodná pro hubnutí?

Studie ukazují, že úbytek váhy při ketogenní dietě je 2,2 krát vyšší než při dietě s nízkým obsahem tuků [2].  U sledovaných jedinců bylo navíc zaznamenáno snížení hladiny triglyceridů v krvi a zlepšení hladiny HDL (dobrého) cholesterolu [2].  Podle jiné studie jedinci dodržující ketogenní dietu shodili třikrát více váhy než jedinci, kteří se řídili dietou doporučovanou organizací Diabetes UK [3].

Není omezení příjmu sacharidů nebezpečné?

Jedním z častých mýtů ve výživě je přesvědčení, že mozek nemůže bez sacharidů fungovat.

Je pravda, že glukóza je pro mozek upřednostňovaným zdrojem energie, ale drtivá většina mozku dokáže využívat jako zdroj energie i ketolátky, které obsahují dokonce více energie než glukóza [4].  Malé množství glukózy, které tělo přesto potřebuje, si dokáže vyrobit z bílkovin procesem zvaným glukoneogeneze a tak dostatečně pokrýt její potřeby. Dříve vyskytované obavy, že mozek nebude mít dostatek energie, se ukázaly jako zbytečné, protože transportér, který je odpovědný za přísun ketolátek do mozku, má hodnotu KM (specifita k dané látce) mnohem vyšší, než je běžná koncentrace ketolátek při nízkosacharidové dietě, tudíž přísun ketolátek do mozku nemůže být nikdy tímto transportérem limitován [4].

 Jaké může mít ketóza dopady na zdraví?

U zdravého jedince, který má v pořádku játra a ledviny není ketóza nebezpečná a v případě správného nastavení jídelníčku (omezení množství sacharidů, dodání optimálního množství ostatních živin, tj. vyváženého množství bílkovin, tuků, vitamínů, minerálů, vlákniny) vede k rychlému úbytku tukové hmoty bez úbytku svalů. Ketóza může mít také další pozitivní účinky, proto se v současné době zkoumá její vliv na projevy řady onemocnění [5,6].  Snížení příjmu sacharidů pod hranici, kdy se metabolizmus přepíná na ketolátky, může mít pozitivní vliv na rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou hladina triglyceridů v krvi, celkový cholesterol a HDL cholesterol [6].  Ketogenní dieta může u některých diabetiků zlepšit citlivost na inzulín až o 75% a některým jedincům může pomoci do té míry, že je možné snížit dávky nebo i vysadit užívání perorálních antidiabetik [7].  Ketogenní dieta navíc zmírňuje výskyt všech nejvýznamnějších příznaků metabolického syndromu a pomáhá snižovat vysokou hladinu triglyceridů v krvi, přispívá k redukci tuku v oblasti břicha (útrobní neboli viscerální tuk) a také snižuje vysoký krevní tlak [7].

Má ketóza nějaké nežádoucí účinky?

Při přechodu na nízkosacharidový jídelníček mohou někteří jedinci pociťovat některé nežádoucí účinky, na které je potřeba myslet a na počátku programu jim přizpůsobit svůj denní režim.  Jelikož se v prvních dnech tělo přepíná z jednoho typu metabolismu na jiný, a přitom se také čistí, mohou začátek nízkosacharidové diety provázet bolesti hlavy, únava, zácpa, pocení, snížení krevního tlaku a tzv. acetonový zápach z úst, neboť jednou z produkovaných ketolátek je i kyselina acetooctová [8]. Nicméně většina těchto nežádoucích účinků je jenom dočasná a po několika na ketogenní dietě vymizí.

Literatura:

1 – The ketogenic diet: a detailed beginner´s guide to keto, www.healthline.com/nutrition/ketogenic-diet-101

2- Brehm B.J. a kol.“ A randomized trial comparing a very low carbohydrate diet and a calorie-restricted low fat diet on body weight and cardiovascular risk factors in healthy woman. Journal of Clinical Endocrinology&Metabolism, 2003, 88(4), 1617-23.

3 – Dyson P.A. a kol.: A low- carbohydrate diet is more effective in reducing body weight than healthy eating in both diabetic and non-diabetic subjects. Diabetes Medicine Journal, 2007, 24 (12), 1430-35.

4 – Manninen A.H.: Metabolic effects of the very-low-carbohydryte diets: misunderstood „vilains“ of human metabolism. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2004, 1(2), 7-11.

5 – Paoli A. a kol.:  Beyond weight loss: a review of the therapeutic uses of very-low-carbohydrate (ketogenic) diets. European Journal of Clinical Nutrition, 2013, 67(8), 789-96

6 – Noakes T. a kol.: Revoluce v opravdovém jídle, 2017, Publixing Ltd.

7 – What is ketosis, and is it healthy?, https://www.healthline.com/nutrition/what-is-ketosis#section6

8 – Newman J.C., Verdin E.: Ketone bodies as signalling metabolites. Trends in Endocrinology and Metabolism, 2014, 25(1), 42-52.

Nejnovější příspěvky