Jezdobře

Ceník základních služeb

Zvýhodněné balíčky

myslím to vážně

Chci pochopit, jak mé tělo funguje, abych nemusel(a) začínat pořád nanovo
5 990 ,-Kč
 • Vstupní konzultace
 • 4 pravidelné kontroly
 • Sestavení jídelníčku
 •  Podpora a koučing
 • Složka s tištěnými materiály
 • Poučení o čtení etiket
 • Poučení o kvalitě potravin
 • Elektronická verze všech materiálů

ve dvou se to lépe táhne

Chci hubnout ve dvojici
Budeme se vzájemně podporovat
8 490 ,-Kč
 • Vstupní konzultace pro 2 osoby
 • 2 společné pravidelné kontroly
 • Sestavení jídelníčku pro každou osobu
 • Podpora a koučing
 • Složka s tištěnými materiály
 • Poučení o čtení etiket
 • Elektronická verze všech materiálů

změna životního stylu

Chci změnit své návyky a zlepšit zdraví. Jednou pro vždy
11 990 ,-Kč
 • Vstupní konzultace
 • Sestavení jídelníčku
 • Složka s recepty
 • Složka Přípravy aneb méně času v kuchyni
 • 10 pravidelných kontrol
 • Podpora a koučink
 • Složka s tištěnými materiály
 • Poučení o čtení etiket a nakupování potravin
 • Elektronická verze všech materiálů

Vstupní konzultace

Vstupní konzultace zahrnuje:

 • Bioimpedanční analýzu složení těla na přístroji Inbody 120 – stanovení celkové hmotnosti, hmotnosti svalů, tukové tkáně, kostních minerálů, viscerálního tuku, obsah intracelulárních a extracelulárních tekutin, rozložení svalové a tukové hmoty na pažích, nohách a trupu, hodnota bazálního metabolismu, metabolický věk, retence vody, obvod jednotlivých částí těla, typ postavy a její vyváženost včetně podrobného vysvětlení všech naměřených parametrů a tisk výsledků. Tyto hodnoty pak budou sloužit pro vypracování individuálního stravovacího plánu, pokud o něj budete mít zájem.
 • Nutriční analýzu – zjištění vašich současných stravovacích návyků, zdravotní historie včetně užívaných léků a suplementů, životního stylu, který ovlivňuje celkovou kondici, např. četnost a složení jídel, kvalita potravin, potravinové alergie, stravovací zvyklosti, míra stresu, kvalita spánku, rodinná anamnéza a další. Tyto informace budou zohledněny při vypracování individuálního stravovacího plánu.
 • Podklady pro stravovací plán – vyplnění dotazníku pro sestavení stravovacího plánu (časové možnosti přípravy jídel, chuťové preference, nákupní zvyklosti), vysvětlení informací na etiketách potravin, doporučení, které typy potravin preferovat a které omezit. Na základě těchto informací pak vypracuji individuální startovací plán na hubnutí nebo zlepšení zdravotního stavu, který bere v úvahu váš současný zdravotní stav a celkovou kondici, zohledňuje váš životní styl, stravovací omezení i chuťové preference tak, aby pro vás bylo co nejjednodušší a nejpříjemnější zařadit nové návyky do vašeho života. V případě, že si nestíháte jídla připravovat doma, poradím i s výběrem jídla v restauracích nebo na cestách.

Obvyklá doba trvání je 120 minut

Pravidelná kontrola

Pravidelná kontrola  jednou měsíčně slouží k posouzení vašich pokroků během programu a zahrnuje: 

 • Bioimpedanční analýzu složení těla na přístroji Inbody 120 včetně interpretace naměřených parametrů a tisku výsledků
 • Zhodnocení dosažených výsledků, konzultaci problematických bodů, pokud se nějaké vyskytly, případná úprava nutričního plánu dle aktuální situace, zodpovězení všech vašich dotazů a stanovení úkolů na další období

 • Psychickou podporu a pomoc se začleněním nových (nejen) stravovacích návyků do vašeho běžného života tak, abyste se většinu času cítili skvěle a plní energie. 

Obvyklá doba trvání je 60 minut

Jednorázová konzultace

Jednorázová konzultace je vhodná pro ty  z vás, kteří  nemají zájem o delší spolupráci a chtějí pouze jednorázově zkonzultovat své stravovací návyky  nebo identifikovat problematické body v současném stravování. Konzultace zahrnuje:

 • Bioimpedanční analýzu složení těla na přístroji Inbody 120 – stanovení celkové hmotnosti, hmotnosti svalů, tukové tkáně, kostních minerálů, viscerálního tuku, obsah intracelulárních a extracelulárních tekutin, rozložení svalové a tukové hmoty na pažích, nohách a trupu, hodnota bazálního metabolismu, metabolický věk, retence vody, obvod jednotlivých částí těla, typ postavy a její vyváženost včetně podrobného vysvětlení všech naměřených parametrů a tisk výsledků
 • Nutriční analýzu – konzultaci vašeho aktuálního problému, vašich současných stravovacích návyků, pokud je to relevantní, tak i zdravotní historie,  a způsobu životního stylu, který ovlivňuje celkovou kondici (četnost a složení jídel, kvalita potravin, stravovací zvyklosti, míra stresu, kvalita spánku)
 • Identifikaci problematických bodů a stručné doporučení změn

Obvyklá doba trvání je 75 minut

On-line konzultace

On-line konzultace je vhodná pro klienty, pro které je osobní návštěva poradny komplikovaná. Přesto můžete i při spolupráci na dálku dosáhnout výsledků, které vás překvapí. Můžeme se domluvit na jednorázovou konzultaci nebo dlouhodobější spolupráci v závislosti na tom, čeho chcete dosáhnout. On-line konzultace zahrnuje: 

Nutriční analýzu – zjištění vašich současných stravovacích návyků, zdravotní historie včetně užívaných léků a suplementů, životního stylu, který ovlivňuje celkovou kondici, např. četnost a složení jídel, kvalita potravin, potravinové alergie, stravovací zvyklosti, míra stresu, kvalita spánku, rodinná anamnéza a další. Vyvození závěrů a doporučení změn. V případě zájmu můžu vypracovat i individuální stavovací plán (viz ceník položka Jídelníček).

Pokud se rozhodnete pro dlouhodobější spolupráci, mohu vám nabídnout vypracování individuálního stravovacího plánu a pravidelné konzultace, které slouží ke zhodnocení vašeho pokroku, diskuzi problematických bodů a situací, zodpovězení dotazů a stanovení úkolů na další období. Součástí je i psychická podpora se začleněním nových návyků do vašeho každodenního života.


Obvyklá doba trvání je 60 minut

Konzultace pro děti (do 15 let pouze v doprovodu rodiče)

V dnešní době stále útočící reklamy, vlivu sociálních sítí a nekvalitního stravování ve školních zařízeních mají rodiče stále méně pod kontrolou to, co jejich děti během dne jedí. Pokud chcete řešit stravování dítěte, objednejte se na konzultaci.

Pro malé děti do 15 let: Na konzultaci, při které budete spolu se svým dítětem přítomni, probereme citlivou formou s pomocí brožury “Kniha o jídle pro kluky” nebo “Kniha o jídle pro holky” to, jak funguje jejich tělo, které potraviny jsou pro ně dobré a které mu škodí a proč. Řekneme si, jakým způsobem změnit to, co každý den jedí, aby měly dostatek energie, netrpěly únavou ani záchvaty hyperaktivity nebo lítostivosti a přitom se nevydělovaly z kolektivu ostatních. Dostanou tipy na zdravé a přitom vizuálně hezké a chutné svačiny, které nejen prospějí jejich zdraví, ale zaujmou jimi i svoje kamarády. Promluvíme si o stravovacích návycích celé rodiny a dostanete tipy na to, jak udělat, aby si celá rodina užila jídlo společně a kromě vyvážené potravy dostala i bonus společně stráveného času.

Pro děti starší 15 let: Konzultace může probíhat bez přítomnosti rodičů. Probereme problémy, které děti trápí (nadváha, malý obsah svalové hmoty, srovnávání s ostatními nebo s idoly ze sociálních sítí,…). Objasníme si rozdíl mezi reálným vzhledem těla a vzhledem prezentovaným na sociálních sítích. Řekneme si něco o kalorických hodnotách potravin, které děti konzumují jen tak mimochodem a tipy, jak tyto kalorie omezit, aniž by se musely vydělovat z kolektivu. Společně najdeme variantu, kdy dítě bude moci jíst zdravě, aniž by to výrazně měnilo jeho časový režim. 

Obvyklá doba trvání je 90 minut

Vyplňte následující údaje a já se vám obratem ozvu

Jednorázová analýza

 • Bioimpedanční analýza složení těla na přístroji Inbody 120 – stanovení celkové hmotnosti, hmotnosti svalů, tukové tkáně, kostních minerálů, viscerálního tuku, obsah intracelulárních a extracelulárních tekutin, rozložení svalové a tukové hmoty na pažích, nohách a trupu, hodnota bazálního metabolismu, metabolický věk, retence vody, obvod jednotlivých částí těla, typ postavy a její vyváženost včetně podrobného vysvětlení všech naměřených parametrů a tisk výsledků
 • Nutriční analýzu – konzultace současných stravovacích návyků klienta, jeho zdravotní historie, způsobu životního stylu, který ovlivňuje celkovou kondici, např. četnost a složení jídel, kvalita potravin, stravovací zvyklosti, míra stresu, kvalita spánku
 • Nutriční plán – stanovení cíle a způsobu jeho dosažení, vypracování plánu na hubnutí nebo zlepšení zdravotního stavu

Obvyklá doba trvání je 60 minut

Osobní jídelní plán

Jídelní plán je sestaven  individuálně vám na míru na základě předchozí vstupní konzultace.

 • Jídelní plán bere v úvahu jak vaši zdravotní historii, tak i váš životní styl, potravinové alergie nebo jiná stravovací omezení i chuťové preference tak, aby pro vás bylo jeho začlenění do vašeho života co nejpříjemnější.
 • Jídelní plán je vypracován na základě informací získaných při vstupní konzultaci a hodnot naměřených na přístroji Inbody, který poskytne podrobné informace o složení vašeho těla.
 • Celý plán je nastaven tak, aby vaše tělo začalo odbourávat přebytečný tuk (pokud potřebujete zhubnout), abyste při tom nehladověli a cítili se dobře. Mějte na paměti, že se nejedná o jednorázovou dietu s jojo efektem, ale o začlenění nových stravovacích návyků do vašeho života tak, abyste dostali hmotnosti, se kterou budete spokojeni, měli dostatek energie a vitality a tento stav si dlouhodobě udrželi.
 • Jídelní plán si můžete nechat sestavit i tehdy, když nechcete zhubnout, ale chcete udělat jiné změny ve vašem stravování – někdo chce přibrat svalovou hmotu, jiný chce omezit chutě na sladké nebo počet denních jídel, snížit hladinu cukru v krvi, zbavit se únavy nebo jen pomoci s revizí stávajících jídelních zvyků.
 •  Jídelní plán vám předám během 3-5 pracovních dnů po vstupní konzultaci v tištěné i elektronické podobě spolu s podrobným vysvětlením všech informací, které jsou v něm uvedené.
 • Je vhodné se objednat za měsíc na kontrolu, abyste viděli dosažený pokrok.

 

Děkuji za Váš zájem

V nejbližší době se vám ozvu