Jezdobře

Vstupní konzultace pro klienty firmy It´s my life!

Konzultace zahrnuje:

  • Analýzu složení těla na přístroji Inbody 120 (stanovení celkové hmotnosti, hmotnosti svalů, tukové tkáně, kostních minerálů, viscerálního tuku, obsah intracelulárních a extracelulárních tekutin, rozložení svalové a tukové hmoty na pažích, nohách a trupu, hodnota bazálního metabolismu, metabolický věk, retence vody, obvod jednotlivých částí těla, typ postavy a její vyváženost), vysvětlení a tisk naměřených výsledků
  • Konzultaci současných stravovacích návyků klienta a způsobu jeho životního stylu, který ovlivňuje celkovou kondici, např. četnost a složení jídel, kvalita potravin, stravovací zvyklosti, míra stresu, kvalita spánku
  • Výběr vhodných instantních výrobků firmy It´s my life! pro nastartování ketogenního metabolismu, stanovení plánu hubnutí a četnosti kontrol