Jezdobře

Pravidelná kontrola slouží k posouzení vašich pokroků během programu a zahrnuje:

  • Bioimpedanční analýzu složení těla na přístroji Inbody 120 včetně interpretace naměřených parametrů a tisku výsledků
  • Zhodnocení dosažených výsledků, konzultaci případných problémů, úpravu nutričního plánu dle aktuální situace, zodpovězení všech vašich dotazů a stanovení úkolů na další období
  • Psychickou podporu a pomoc se začleněním nových (nejen) stravovacích návyků do vašeho života. 

Obvyklá doba trvání je 60 minut