Jezdobře

Vstupní individuální konzultace

Konzultace zahrnuje:

  • Bioimpedanční analýzu složení těla na přístroji Inbody 120 – stanovení celkové hmotnosti, hmotnosti svalů, tukové tkáně, kostních minerálů, viscerálního tuku, obsah intracelulárních a extracelulárních tekutin, rozložení svalové a tukové hmoty na pažích, nohách a trupu, hodnota bazálního metabolismu, metabolický věk, retence vody, obvod jednotlivých částí těla, typ postavy a její vyváženost včetně podrobného vysvětlení všech naměřených parametrů a tisk výsledků
  • Nutriční analýzu – konzultace současných stravovacích návyků klienta, jeho zdravotní historie, způsobu životního stylu, který ovlivňuje celkovou kondici, např. četnost a složení jídel, kvalita potravin, stravovací zvyklosti, míra stresu, kvalita spánku
  • Nutriční plán – stanovení cíle a způsobu jeho dosažení, vypracování individuálního plánu na hubnutí nebo zlepšení zdravotního stavu, který bere v úvahu váš současný zdravotní stav, životní styl i stravovací omezení nebo preference.

Obvyklá doba trvání je 60 minut