NAUČTE SE SPRÁVNĚ DÝCHAT. BUDETE ZDRAVÍ A ZHUBNETE

Nastal leden a v poradně téměř každý den diskutujeme, které doplňky stravy si máte koupit, abyste byli štíhlí, zdraví a cítili se dobře. Mám pro vás ale špatnou zprávu. Pokud jíte přirozené, nezpracované potraviny a nejste příznivci některého z extrémních stravovacích stylů, tak většinu živin, které vaše tělo potřebuje, přijmete v dostatečném množství potravou. Ano, některé látky je dobré si i v našich zeměpisných šířkách doplnit, ale jedná se jen o vitamín D, C, probiotika, omega-3-mastné kyseliny a v některých případech kolagen. Určitě nepotřebujete vyhazovat peníze za zázračné spalovače a urychlovače metabolismu, protože díky nim stejně nezhubnete, ani se nebudete cítit lépe. Hubenější bude jen vaše peněženka.

PROČ?

Protože tyto látky vám významným způsobem metabolismus neovlivní. To, co je vedle kvality a skladby potravy pro váš metabolismus klíčové, je KYSLÍK a OXID UHLIČITÝ. Metabolismus se skládá z rozkladu (katabolismus) a nové výstavby látek (anabolismus). Katabolismu se říká také SPALOVÁNÍ. To, co je klíčové pro spalování jakýchkoli látek, ať už v těle, nebo v přírodě, je PŘÍTOMNOST KYSLÍKU a jeho správný poměr k OXIDU UHLIČITÉMU.  Přestaňte tedy spoléhat na zázračné pilulky, které vám někdo prodá, převezměte odpovědnost za fungování svého metabolismu a ZAČNĚTE SPRÁVNĚ DÝCHAT

K ČEMU KYSLÍK A OXID UHLIČITÝ POTŘEBUJI?

Kyslík je palivo, které je červenými krvinkami (vazbou na hemoglobin) dovezeno do buňky, kde slouží k oxidaci živin, jejich rozkladu a tvorbě energie. Při rozkladu vzniká oxid uhličitý, který se s kyslíkem vymění a je krvinkami odvezen z těla pryč. Pokud hubnete, z každého kilogramu tuku, který se spálil, odejde 850 g plícemi ve formě oxidu uhličitého. To je 85 %! Když dýcháte špatně, tak se toto číslo významně snižuje.

JAK MÁM TEDY DÝCHAT?

Začneme informací o tom, kudy má dech do těla proudit. Odpověď je JEDINĚ NOSEM. Nos je orgán, který je stvořen k tomu, aby jím do těla proudil vzduch. Ten se zde filtruje (zbavuje nečistot) a na jeho sliznici se uvolňuje velké množství oxidu dusnatého, molekuly, která hraje zásadní roli v povzbuzení krevního oběhu a okysličování buněk. Množství oxidu dusnatého v těle ovlivňuje fungování imunity, váhu, krevní oběh, vaši náladu a u mužů také erekci.  Pokud dýcháte nosem, budete mít v těle asi 6x více oxidu dusnatého, a to vám pomůže vstřebat asi o 18 % víc kyslíku, než když dýcháte ústy. 

PROČ MÁM ZPOMALIT DECH?

Další klíčový parametr, který ovlivňuje, jak náš metabolismus bude fungovat, je poměr kyslíku k oxidu uhličitému. Oxid uhličitý je velmi důležitý, protože uvolňuje kyslík z jeho vazby na hemoglobin a tím umožňuje, aby se dostal k buňkám. Oxid uhličitý navíc roztahuje cévy, takže tělo dodává okysličenou krev buňkám rychleji.

Cílem tedy není dostat do těla více kyslíku, ale udržet správný poměr mezi kyslíkem a oxidem uhličitým. To znamená, že klíčem není dýchat více, ale dýchat POMALEJI.

Studie zaměřené na způsob dýchání se shodují v tom, že v dnešní době netrpíme jen přejídáním, ale i předýcháním. Dýcháme mnohem rychleji než v minulosti, ale naše nádechy a výdechy jsou velice mělké a rychlé. To vede ke snížení hladiny oxidu uhličitého v krvi, vysoké tepové frekvenci (to vyčerpává srdce) a nedostatečné dodávce kyslíku k buňkám. Řešením je SNÍŽENÍ POČTU DECHU ZA MINUTU, to znamená ZPOMALENÍ DECHU. Toho dosáhneme prodloužením doby mezi nádechem a výdechem. Ideální množství vzduchu, které za minutu nadechnete, by mělo být 5,5 l, to představuje zhruba 6 nádechů a 6 výdechů za minutu.

Dýchat by se mělo ne do horní poloviny plic, ale za použití BRÁNICE, která je hlavním dýchacím orgánem. Většina lidí v dnešní době využívá asi jen desetinu rozsahu kapacity bránice. Výsledkem je přetěžování srdce, zvýšení krevního tlaku a poruchy oběhové soustavy. Když opět zapojíte bránici, budete se cítit dobře. 

JAK MÁM TEDY DÝCHAT SPRÁVNĚ?

Technik, jak natrénovat správné dýchání, je nepřeberné množství. Zde je jedno velmi jednoduché cvičení, které vede ke zpomalení dechu. Trénujte ho kdykoli během dne, pomáhá též ke zklidnění ve stresových situacích. Představte si čtverec (viz obrázek níže), pomyslně jeďte po jeho svislé straně nahoru, pomalu počítejte do 3 a přitom se nosem a bránicí hluboce nadechujte do plic, tak, jako byste měli pocit, že vám bránice tlačí na břišní dutinu a břicho se jakoby naplní vzduchem. Přejděte na vodorovnou stranu čtverce, zadržte dech a počítejte opět pomalu do 3. Poté přejděte na svislou stranu čtverce, pomalu nosem vydechujte, počítejte do 3 a vydechněte veškerý vzduch z plic. Poté přejděte na vodorovnou stranu čtverce a opět na 3 dob zadržte dech. Intervaly nádechu, výdechu i zádrží postupně prodlužujte, abyste se dostali alespoň na 10 dechů za minutu. Trénujte to tak často, jak můžete, aby se tento způsob dýchání stal pro vás přirozeným. Výsledkem bude, že se budete cítit dobře a také kila půjdou lépe dolů.