EXISTUJE ZÁZRAČNÁ PILULKA NA ODKYSELENÍ A ZRYCHLENÍ METABOLISMU?

Nastává jaro a určitě se na vás brzy začnou ze všech stran valit nabídky zázračných přípravků, které vám pomohou odkyselit organismus, detoxikovat se a zrychlit metabolismus. Pokud porozumíte tomu, jak vaše tělo funguje, ušetříte si peníze i zklamání z toho, že vám nakoupené prostředky nepřinesly kýžený efekt. 

JAK TO TEDY FUNGUJE?

Na tyto problémy existuje řešení, které je jako většina věcí, které pro tělo opravdu fungují, úplně zadarmo. To, jestli máte rychlý metabolismu, dostatek energie a správné pH v těle je kromě kvality a složení živin ovlivněno hlavně množstvím a dostupností kyslíku v těle. Na následujících obrázcích je vše vysvětleno.

Lidský metabolismus je aerobní, to znamená, že k využívání živin a získávání energie POTŘEBUJE KYSLÍK. Všechny živiny (bílkoviny, sacharidy, tuky) jsou v buňce SPALOVÁNY a vytváří se z nich ENERGIE. Tuto energii spotřebovává tělo na práci svalů, mozku a  orgánů.

Stejně jako při jakémkoli jiném spalování je i v metabolismu potřeba KYSLÍK.

Pokud máte v těle dostatek kyslíku, tj. dobře dýcháte, funguje vše tak, jak je nakresleno na obrázku 1. Spalování živin má dvě části, v první části, ve které tělo nepotřebuje kyslík, se tvoří jen 2 jednotky energie a vytváří se meziprodukt (obr. 1, 1. část). Ten pak vstupuje do hlavního spalovacího cyklu, který spotřebovává hodně kyslíku. Stejně jako spalování v kamnech vytváří teplo, spalování živin za přítomnosti kyslíku tvoří velké množství energie – 36 jednotek energie, to znamená 18x VÍC než první část metabolismu (obr. 1, 2. část). Pokud tedy funguje vše dobře, tělo ve chvíli, kdy má dostatečný přísun kyslíku spaluje dobře živiny a vytvoří při tom 38 (tj. 2+36) jednotek energie, kterou použije na svůj provoz a regeneraci

Obr. 1 Jak funguje metabolismus s dostatkem kyslíku

CO SE STANE, KDYŽ NENÍ V TĚLE DOST KYSLÍKU? 

 Jak je ukázáno na obrázku 2, KDYŽ NENÍ V TĚLE DOST KYSLÍKU, NEFUNGUJE DOBŘE HLAVNÍ SPALOVACÍ CYKLUS. Je to stejné, jako když vám nejde do kamen vzduch– přiložená polena prostě nehoří (nespotřebovávají se) a nevytváření teplo (energii).  Co se tedy v těle děje? V těle se začne hromadit meziprodukt, protože se nespaluje dostatečně rychle. Aby mohly být živiny dále odbourávány, tělo musí využít možnost, jak se ho i bez kyslíku zbavit. Začne z něj  TVOŘIT KYSELINY (k tomu se kyslík nepotřebuje) – viz obr. 2. Určitě všichni znáte, že když intenzivně běžíte a začne vám docházet dech, po chvíli ucítíte píchání v boku. To se vám v těle vytvořila kyselina mléčná a bolest v boku vás nutí zpomalit a nadechnout se (dodat kyslík), aby se kyselina mohla odbourat. 

Obr. 2 Jak funguje metabolismus při nedostatku kyslíku

Když tedy v běžném životě dýcháme nedostatečně (ať už kvůli špatnému držení těla, pobytu v nevyvětrané místnosti, špatným dechovým návykům nebo stresu), výsledkem je:

1. ZPOMALENÉ ODBOURÁVÁNÍ ŽIVIN (POMALEJŠÍ METABOLISMUS)

2. NEDOSTATEK ENERGIE

3. NAHROMADĚNÍ KYSELIN V TĚLE – OKYSELENÍ ORGANISMU 


CO S TÍM TEDY MŮŽU UDĚLAT?  

Dodejte tělu KYSLÍK. 

CO SE STANE, KDYŽ BUDE MÍT MOJE TĚLO DOSTATEK KYSLÍKU?

Jak už jsme si řekli, bude rychle odbourávat živiny, bude produkovat hodně ENERGIE a nebude tvořit KYSELINY. Naopak, může pomoci v ODKYSELENÍ ORGANISMU.

Pokud mám v těle dostatek kyslíku a metabolismus funguje dobřetak, jak je nakresleno na obrázku 3, může se stát, že se MEZIPRODUKT spaluje rychle a ve spalovací části cyklu zůstává prostor. V této chvíli se dříve vytvořené kyseliny mohou přeměnit zpět na meziprodukt, který se spálí. Výsledkem je ODKYSELENÍ ORGANISMU.

Obr. 3 Jak funguje odkyselení organismu

JAK MÁM ZLEPŠIT DÝCHÁNÍ?

V současné době existuje na internetu mnoho dostupných dechových cvičení, nejpopulárnější a poměrně dobře vědecky zdokumentovaná je metoda Wima Hofa, kromě něj i metoda Konstantina Butejka nebo metoda oxygen advantage. Všechny metody využívají v podstatě toho, čeho se dosahuje v meditačních technikách nebo při cvičení jógy. Důležité je DÝCHAT NOSEM. Cílem je ZPOMALIT DECH (počet nádechů za minutu) a PRODLOUŽIT DÉLKU VÝDECHU (nebo zařadit dechovou pauzu).  Výsledkem zpomaleného dechu a zařazení dechové pauzy je zvýšení oxidu uhličitého v krvi a  roztažení cév, tím dochází k dodání většího množství kyslíku do buňky.  Více kyslíku znamená více energie, snížení kyselosti a rychlejší odbourávání živin.

CO SI Z TOHO MÁM VZÍT?

VĚDOMÝM DÝCHÁNÍM TEDY MŮŽEME VYTVOŘIT VÍCE ENERGIE A ZBAVIT SE NAHROMADĚNÝCH KYSELIN.